Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
nature

CO2 is een non-discussie

84 / 100

Wie de populaire lijn in de media en de politiek volgt kan er niet aan voorbij: CO2 is een razend gevaarlijk gas, wat wij ‘domme’ mensen door het massaal verbranden van ‘fossiele’ brandstoffen tot ongekende hoogtes hebben laten oplopen. En die ‘enorme’ concentraties CO2 in de lucht hebben dramatische effecten op onze planeet, zoals ongekende temperatuurstijgingen, enorme overstromingen, stijgende zeespiegels, massale ijsbeersterfte, droogte, het smelten van de ijskappen en wat al niet meer.

Een leuk scenario voor een rampenfilm, verder niet relevant

Dat alleen al te stellen verdient geen populariteitsprijs, merkte ik op LinkedIN. Ondanks de wetenschappelijke feiten rolden mensen over me heen, wijzend op het vreselijke lot van hun toekomstig gebroed. Emotie en feiten laten zich niet goed rijmen. Maar als me één ding duidelijk werd, dan is het wel dat de milieubeweging, die het klimaat adopteerde als haar politieke geesteskind, buitengewoon goed is in het aanpraten van angsten middels quasi-wetenschappelijke misleiding.

Angst, leert de geschiedenis, is een slechte raadgever. De kerk bedient zich evenwel nog steeds van dergelijke prikkels: als gelovigen niet leven volgens de doctrine, dan wacht hen het hellevuur, terwijl de duivel ze daar met zijn drietand opwacht (de visprikker, geleend van Poseidon, Neptunus of Shiva). Het doel heiligt de middelen. En als je daar wat Latijnse termen doorheen gooit, die geen simpele ziel begrijpt, dan is de kans dat je angstballon doorgeprikt wordt minimaal.

Genoeg van die onzin. Gewoon wat feiten op een rijtje.

Hoax #1 – Fossiele brandstoffen

Laten we eens beginnen met fossiele brandstoffen, zoals aardolie. Wat blijkt: aardolie (petroleum) is niet fossiel, maar mineraal en na water de tweede vloeistof op aarde. En daarmee zo rijkelijk aanwezig, dat het net als water economisch waardeloos is. De Russen ontdekten tijdens de Koude Oorlog al dat diep aangeboorde bronnen zichzelf weer aanvulden: “Russians found that new oil was being made from hot molten rock called magma, heating the basement rocks of the Earth’s crust. As the rocks are heated methane gas is distilled. This combines with carbonates and carbon 14 that occur naturally in rock, when these are mixed together, they form oil. It’s called Abiotic (non biological) because it does not come from vegetable matter.”

De Rockefellers zagen al vroeg in dat ze veel meer aan olie en gas konden verdienen als er een perceptie van schaarste aan kon worden verbonden. Het werd een hoax van ongekende omvang: “Fossil fuel is a misnomer and a highly inaccurate term. Crude oil is not derived from fossils. At the 1892 Geneva Convention, Rockefeller used his paid scientists to argue that since oil is composed of hydrogen, carbon and oxygen, it must be a residue from living matter, and therefore it is a fossil fuel! However, real fossils are not found below 16,000 feet, while oil is routinely drilled at 30,000 feet. The fossil fuel story was concocted to create artificial scarcity and push up the price of oil.”

Ergo: aardolie en aardgas zijn niet fossiel, allesbehalve schaars èn renewable. De prijs wordt bepaald door het aanbod te doseren en zo de prijs en de winst op te drijven.

Hoax #2 – Oliecrises door peak oil

En die oliecrises dan, hoor ik je denken? Als we Den Uyl mochten geloven dan moesten we voor het eerst na WOII gaan wennen aan schaarste: “We zullen ons blijvend moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik van grondstoffen en energie”. Alleen, Den Uyl vergat te melden dat Nederland en de Verenigde Staten naar aanleiding van hun steun aan Israël tijdens de Jom Kipoeroorlog van 1973 het doelwit van een olieboycot door de Arabische Wereld waren geworden. De schaarste was niet het gevolg van peak oil, maar van een politieke afrekening. Gelukkig was de VS militair krachtig en werd de boycot doorbroken. Wat overbleef was de prijsstijging van meer dan 70%: kennelijk vond iedereen het daarna wel goed zo.

Ergo: alle prijsstijgingen van energie zijn kunstmatig en het gevolg van illegale prijsafspraken van het grootste kartel ter wereld, de OPEC.

1920px-Oil_Prices_Since_1861.svg[1]

Hoax #3 – Meer CO2 verhoogt de temperatuur op aarde

Algemeen wordt de ‘greenhouse gas theory’ toegeschreven aan Joseph Fourier, een wis- en natuurkundige uit de tijd van Napoleon Bonaparte: “Fourier interpreted that the flow of heat between two adjacent molecules is directly proportional to the extremely small difference of their temperatures”. Warmte zorgt ervoor dat moleculen meer kinetische energie hebben. Deze energie wordt overgedragen van het warmere molecuul naar het koudere molecuul, waardoor warmte diffundeert. In een gas verloopt die diffusie sneller dan in een vloeistof of vaste stof.

Fourier berekende rond 1820 de temperatuur op aarde en kwam tot de conclusie dat het kouder zou moeten zijn dan het feitelijk was. Hij kon er niet direct een verklaring voor geven, maar bedacht dat het een gevolg zou kunnen zijn van een isolerende werking van de atmosfeer. Fourier verwees hiervoor naar een experiment van bioloog en tijdgenoot Nicolas-Théodore de Saussure, die ondermeer ontdekt had dat planten CO2 uit de lucht halen en niet uit de grond. Het experiment van Saussure is slecht beschreven en had iets van doen met een vaas, zwarte kurk en verschillende soorten glas, geplaatst in de middagzon. In ieder geval bracht het Fourier tot de conclusie dat “gases in the atmosphere could form a stable barrier like the glass panes”.

In 1850 deed onderzoeker John Tyndall er opnieuw een gooi naar. Hij beweerde in staat te zijn te meten hoeveel warmte adsorbtievermogen de verschillende gassen in de atmosfeer hebben. De opstelling die hij hiervoor had gemaakt mat echter niet het absobtievermogen, maar de diffusie van warmte, zoals we eerder al bespraken. De conclusie van Tyndall’s experiment is dan ook: “The fact that CO2 absorbs more EMR at infrared frequencies than oxygen or nitrogen under these conditions is of no consequence as to whether energy can be generated by such a process — it can’t.”

CO2 of welk gas dan ook in de atmosfeer, kan géén surplus aan warmte genereren. Want dat is wat de theorie stelt: de gassen in de atmosfeer absorberen warmte (infrarood van de zon) en geven vervolgens de theorie een veelheid van die warmte af, waardoor de temperatuur op aarde opwarmt. Maar: “Greenhouse gas can not create the necessary extra energy to produce the putative 33C warming” en “CO2 neither traps energy as EMR (electromagnetic radiation), nor reduces earth’s emissivity. It therefore can not warm the earth.”

Nu we weten dat het niet de samenstelling van de atmosfeer is, noch een deken-effect, wat zorgt dan wel voor de opwarming? Als we al een verklaring nodig hebben, dan vinden we die in de theorie van Ned Nikolov en Karl Zeller. Zij stellen, aan de hand van openbare data van NASA, dat de temperatuur van alle vaste planeten in ons zonnestelsel, waaronder de aarde, triton, titon en venus, in hoofdzaak bepaald wordt door twee factoren: de instraling door de zon en de atmosferische druk (dichtheid van de atmosfeer). Een derde factor, de vorming van wolken, is in hoge mate afhankelijk van deze twee factoren.

Ergo: CO2 heeft géén enkel effect op de temperatuur op aarde. Het beperken ervan is Don Quichotte gedrag. Het belasten van CO2-uitstoot is ronduit idioot.

Hoax #4 – De temperatuur op aarde loopt hard op

De CMIP-klimaatmodellen, die al decennia (sinds 1978) voorspellen dat de temperatuur op aarde enorm hard oploopt zitten er gruwelijk naast. In 2017 lekte een klokkenluider, voorheen klimaatwetenschapper bij NOAA (US National Oceanic and Atmospheric Administration), dat NOAA een rapport had gepubliceerd, vlak voor de Paris Agreement on Climate Change, wat gebaseerd was op “misleading, ‘unverified’ data.” Het doel van het rapport was om wereldleiders te overtuigen het Parijs-akkoord te ondertekenen en miljarden te investeren om klimaatveranderingen tegen te gaan. Iedereen kan echter zien dat de temperatuur op aarde nauwelijks is toegenomen de afgelopen 40 jaar:

CMIP5-73-models-vs-obs-20N-20S-MT-5-yr-means1[1]

De groene rondjes geven de gemiddelde temperatuurmetingen weer van weerballonnen, terwijl de blauwe vierkantjes de metingen van satellieten weergeven. De realiteit en de theorie ligt mijlenver uit elkaar: zelfs de méést gematigde voorspelling zit er bijna een halve graad boven. Tijdens de klimaatbesprekingen in Parijs werd nog uitgegaan van een stijging van minimaal 2 graden, maar de realiteit, de feitelijke metingen van de temperatuur, komen laten zien dat de CMIP-modellen en de ‘greenhouse theory’ van geen kanten kloppen.

Ergo: de temperatuur stijgt iets, maar is op klimaatschaal van géén enkele betekenis. Alle ophef over een klimaat wat op hol geslagen is, is compleet uit de lucht gegrepen.

Hoax #5 – 97% consensus onder klimaatwetenschappers

Dit is misschien wel de meest hardnekkige verdraaiing van de feiten. Het is gebaseerd op een onderzoek van Cook et al. (2013), die een aantal wetenschappelijke publicaties had onderzocht op grond van de stelling dat de aarde aan het opwarmen was en dat de uitstoot van ‘greenhouse gases’ door mensen de hoofd oorzaak was. Hij beweerde dat 97% van de publicaties dat beeld bevestigde, maar econoom David Friedman dook in hetzelfde materiaal en kwam tot de ontdekking dat slechts 1,6% van de onderzochte publicaties de stelling van Cook ‘mogelijk’ ondersteunde. Ook Lord Monckton of Brenchley, een veel gevraagd klimaatcriticus, onderzocht de stelling van Cook eveneens en kwam tot slechts 0,3%.

Al met al gaat het dus om een handjevol wetenschappers die het met Cook eens waren. Laten we die eens afzetten tegen de 31.487 wetenschappers (waaronder 9.029 PhDs) die een petitie tekenden dat er geen enkel overtuigend wetenschappelijk bewijs is dat de uitstoot door mensen van CO2, methaan of andere gassen nu of in de toekomst leidt tot de catastrofale opwarming van de aarde of de verstoring van het klimaat. Ik zet mijn geld op de één-en-dertig-duizend-vier-honderd-zeven-en-tachtig wetenschappers.

Teller_Card_100dpi[1]

Ergo: de 97% consensus is in werkelijkheid 0,3% of 1,6% (afhankelijk van wie je wilt geloven), maar 31.487 wetenschappers stellen dat de mens géén rol speelt in het klimaat.

Hoax #6 – De zeespiegel stijgt razendsnel

Al Gore liet in de tenenkrommende documentaire ‘An Inconvenient Truth’ de extreme toename van CO2 zien. Het zou leiden tot hogere temperaturen, het smelten van de ijskappen en daarmee het verhogen van de zeespiegel. Die verhoogde zeespiegel zou zelfs grote delen van New York onder water zetten. De toename van CO2 was zelfs zo enorm, dat hij er een heftuig voor nodig had om het te bereiken. Het geheel werd met een zwaar overdreven gevoel voor drama gebracht.

inconvenient_truth1[1]

Wat Al Gore er niet bij vermeldde, is dat CO2 (vertraagd) de temperatuur volgt en niet andersom. Die feiten waren al lang bekend: CO2, die tijdens de vorige warme periode (Medieval Warm Period) in de oceanen was opgenomen komt nu door de iets hogere temperatuur vrij. Dat mechanisme noemen we de biological pump:

Biological Pump

In deze context begrijp je de theorie van Nikolov/Zeller waarschijnlijk ook beter: als de afstand tot de zon afneemt, neemt de dichtheid van de atmosfeer toe. Die dichtheid zorgt voor een hogere temperatuur. Door de hogere temperatuur in de lucht wordt de diffusie van CO2 uit water versneld en neemt het percentage CO2 in de lucht toe.

CO2 de zwarte piet toespelen is niet alleen feitelijk onjuist, het is de wetenschap en natuur onwaardig. CO2 is een groeigas, géén broeigas. Het zorgt ervoor dat planten en bomen minder water nodig hebben om te groeien. De fotosynthese, waarmee planten en bomen CO2 onder invloed van zonlicht omzetten in voedingstoffen voor de groei, wordt erdoor bevorderd. En dus zien we over de hele wereld, door de iets hogere concentratie van CO2 in de lucht, juist een vergroening optreden van gebieden die decennia lang compleet uitgestorven waren geraakt.

Ergo: CO2 is zou bejubeld moeten worden! De paria-rol die Al Gore aan CO2 heeft gegeven komt niet voort uit de wetenschap, maar is politiek gekonkel.